Play Store foutmeldingen

Vereiste kennis: Appgegevens wissen en Accountbeheer: (in het kort onderaan deze pagina*)

Soms gaat iets onverklaarbaar fout in Play Store. Je wilt bijvoorbeeld een app downloaden en installeren en je krijgt een foutmelding. Hieronder hebben wij een uitvoerige lijst (in 2 delen) samengesteld van de meest voorkomende foutmeldingen in de Play Store en de bijbehorende mogelijke oorzaak en oplossing. TIP: beide delen van de lijst zijn zoekbaar.

 

LIJST DEEL I

Fout
Probleem/symptoom
Oplossing
101Apps downloaden niet mogelijk omdat er teveel apps zijnVerwijder onnodige apps. Niet opgelost? Gegevens van Google Play Store wissen. Niet opgelost? Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en account opnieuw invoeren.
403Apps downloaden niet mogelijkDit gebeurt meestal als er 2 of meer Google Accounts tegelijk op 1 toestel worden gebruikt om apps te kopen. Toestel opnieuw starten en desbetreffende app(s) opnieuw proberen te downloaden/kopen. Niet opgelost? Google Play Store - gegevens wissen*.
413Apps installeren of bijwerken niet mogelijkGegevens wissen in Google Play Services- en vervolgens "Nu stoppen". Vervolgens ook alle gegevens wissen in Google Play Store en "Nu stoppen". Niet opgelost? Google account verwijderen, opnieuw starten en vervolgens weer invoeren. Ga naar Apps, Google services, clear data en force stop
481Fout in uw Google account.Verwijder Google account, toestel opnieuw starten en account weer invoeren. Niet opgelost? Gebruik een andere account.
491Apps installeren of bijwerken niet mogelijkGoogle account verwijderen, toestel opnieuw starten en account weer toevoegen. Ga naar Apps, Google services, clear data en force stop.
492Apps installeren niet mogelijk vanwege de Dalvik cacheGegevens wissen en "nu stoppen" zowel in Google Play Servicesals in Google Play Store. Niet opgelost? Start dan het toestel in recovery-modus (op geroote toestellen) op en maak de dalvik-cache leeg (advanced -> wipe dalvik cache).
495Appdownload onderbrokenIn zowel Google Play Store als Google Service Framweork gegevens en cache wissen. Niet opgelost? Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.
498App-downloads uit de Google Play Store worden onderbrokenUw systeemcache is blijkbaar vol. Verwijder onnodige apps en bestanden. Niet opgelost? Start dan het toestel in recovery-modus op en maak de cachepartitie leeg (Wipe cache partition).
504App kan niet gedownload wordenIn zowel Google Play Store als Google Service Framweork gegevens en cache wissen. Niet opgelost? Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.
911Appdownload onderbrokenGegevens wissen in Google Play Store. Niet opgelost? Opnieuw met Wi-Fi verbinden.
919App wordt gedownload maar opent vervolgens niet Er is geen ruimte meer op het systeemschijf. Verwijder onnodige bestanden. (OF Wi-Fi netwerk waarmee je verbonden bent staat het downloaden van apps niet toe. In dit geval maak verbinding met een andere Wi-Fi netwerk of download apps via het mobiele GSM-netwerk).
920App kan niet gedownload wordenOplossing 1) Wi-Fi uit en weer aan. Oplossing 2) Account verwijderen, toestel opnieuw starten en weer invoeren. Oplossing 3) Cache wissen, gegevens wissen en updates verwijderen van Google Play Store. Toestel opnieuw starten en app weer downloaden.
921Apps downloaden niet mogelijkGoogle Play Store cache verwijderen. Niet opgelost? Wis dan ook de gegevens. Niet opgelost? Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.
923Apps downloaden niet mogelijk; fout tijdens het synchroniseren van uw Google accountVerwijder onnodige apps. Google account verwijderen. Niet opgelost? Start dan het toestel in recovery-modus op en maak de cachepartitie leeg (wipe cache partition). Opnieuw starten en Google account opnieuw toevogen.
927Apps downloaden niet mogelijk omdat Google Play aan het updaten isWachten totdat de update klaar is. Niet opgelost? Toestel opnieuw starten en gegevens wissen van Google Play Services + "Nu stoppen". Vervolgens hetzelde voor Google Play Store (gegevens wissen + "nu stoppen"). Niet opgelost? Start dan het toestel in recovery-modus (op geroote toestellen) op en maak de Dalvik-cache leeg (Advanced -> Wipe Dalvik cache).
941Apps bijwerken niet mogelijk.Gegevens wissen en cache wissen, zowel in Google Play Store als in Downloadbeheer.
961App gekocht, maar wilt niet downloaden.De app retourneren (klik op "Teruggave") binnen 15 minuten na het kopen. Cache van Google Play Services verwijderen en opnieuw proberen. Niet opgelost? Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.

 

LIJST DEEL II

Fout
Probleem/symptoom
Oplossing
-24Onbekend[ALLEEN ROOT] Met een root file manager, ga naar /data/data. Vervolgens de naam van het pakket vinden (is ook te vinden in de Google Play Store link van de desbetreffende app). Verwijder die map in het geheel. App opnieuw proberen te installeren.
rh01Fout bij het ophalen van informatie van de server.In zowel Google Play Store als Google Service Framework gegevens en cache wissen. Niet opgelost? Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.
rpc:s-5:aec-0:Fout bij het ophalen van informatie van de server.Cache wissen en alle updates verwijderen van: Google Play Store, Downloadbeheer en Google Services Framework
rpc:aec:0]Kan geen apps downloadenGoogle account verwijderen. Alle andere gesynchroniseerde aacounts verwijderen. Wis gegevens Google Play Stoe. Toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.
rpcs:s-3 Fout bij het ophalen van informatie van de server.Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.
Installatie misluktInstallatie misluktApp opnieuw proberen te installeren. Niet opgelost? Google Play Store updates verwijderen en cache wissen. Niet opgelost? SD-kaart vewijderen en opnieuw proberen (of SD-kaart ontkoppelen).
Geen verbindingKan niet met Play Store verbinden ondanks er wel internetverbinding isCache wissen van Google Play Store. Check datum. Niet opgelost? Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.
Download misluktDownload misluktIn zowel Google Play Store als Google Service Framework en Google Accountbeheerder: gegevens en cache verwijderen + updates verwijderen.
Pakketbestand ongeldigPakketbestand ongeldigMethode 1: (fout tijdens bijwerken) Cache en gegevens wissen van de app. App nogmaals bijwerken in Play Store.
Pakketbestand ongeldigPakketbestand ongeldigMethode 2: Installeer app via de Google Play Store site.
Pakketbestand ongeldigPakketbestand ongeldigMethode 3: Wi-Fi uitzetten en app installeren via het mobiele netwerk (3G/4G).
Pakketbestand ongeldigPakketbestand ongeldigMethode 4: In zowel Google Play Store als Google Service Framework gegevens en cache wissen. Niet opgelost? Google account verwijderen, toestel opnieuw starten en vervolgens account opnieuw invoeren.

*Vereiste kennis (volledige artikelen: Appgegevens wissen en Accountbeheer):

Appinstellingen verwijderen (procedure voor alle apps, inclusief Google Play Store en Google Play Services):
Instellingen -> Apps -> [gekozen app] -> Gegevens wissen en/of Cache wissen en/of Updates verwijderen.
Google Account verwijderen:
Accounts -> Google -> [gewenste account kiezen] -> menuknop -> Account verwijderen
Lees hier meer over wat een Custom Recovery is.